انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اساسنامه 

اساسنامه

" انجمن ملی صنعت پخش ایران "

 

فصل اول کلیات

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

            به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری، تولید، توزیع، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، انجمن ملی صنعت پخش ایران  به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، انجمن ملی صنعت پخش ایران تشکیل می گردد تا انجمن های استانی و شرکت های پخش سراسری توزیع کننده کالاهای مصرفی پر گردش، مانند غذایی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، لوازم خانگی، لوازم التحریر، روغن های روانکار صنعتی و دخانیات، شرکت های پخش مجازی(تجارت الکترونیک) را در جهت نیل به اهداف مشروحه در ماده ۶ این اساسنامه در سطح کشور تحت پوشش خود قرار دهد. عضویت سایر رسته های توزیعی در انجمن منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.  

ماده 2- نام انجمن :

نام تشکل « انجمن ملی صنعت پخش ایران » می باشد.

 

ماده 3- هویت:

" انجمن ملی صنعت پخش ایران "  که در اساسنامه اختصاراً “ انجمن” نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

 

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “ انجمن” ایرانی است.

 

 

ماده 5- اقامتگاه:

محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد.

تبصره 1: هر زمانی که ایجاب نماید هیأت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن را تغییر داده و مراتب را ضمن انتشار در روز نامه کثیرالانتشار منتخب و به اطلاع اتاق ایران برساند.

 

ماده 6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت " انجمن" سراسر ایران است. " انجمن" می تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه (با مالکیت حقوقی مستقل) و در شهرستان ها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره 2: فعالیت شعبه ها منوط به رعایت اساسنامه یکسان مختص شعب است که بر اساس پیشنهاد انجمن ملی و تصویب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صورت پذیرفته است.

 

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت " انجمن" از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

 

فصل دوم وظائف و اختیارات

ماده 8- اهداف و وظایف انجمن

 

1-8)  حفظ، حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر کشور .

2-8)  تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استانداردهای لازم جهت صنعت پخش .

3-8)  هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه .

4-8) اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرکت های توزیع کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .

5-8) ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکت ها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیه مقاله، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و برگزاری نمایشگاه و سمینارها.

6-8) کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.

7-8)  فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.

8-8) ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش .

9-8) تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء .

10-8)  ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب  قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا.

11-8)  ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط قانونی .

12-8)  داوری، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین ذی نفعان، اعضاء، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .

13-8)  فعالیت برای جذب و مشارکت شرکت های پخش سراسری  واجد شرایط جهت عضویت در انجمن .

14-8)  تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار می گیرد.

15-8)  ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه  به “ انجمن” تفویض  می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه.

16-8) صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط.

17-8) ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء " انجمن " با نهادهای داخلی و خارجی.

18-8) جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن  اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.

 

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

مـاده 9- عضویت

 اعضاء انجمن بشرح ذیل می باشد :

1-9- شرکت های پخش سراسری

2-9- شرکت های پخش مجازی(تجارت الکترونیک)

3-9- انجمن های استانی

 

مـاده 10- شـرایط عضـویت

الف : شرکت های پخش سراسری

1)  تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن.

2)  ثبت شده در کشور جهموری اسلامی ایران.

3)  قبول و تعهد اجراء مقررات اساسنامه .

4) پرداخت ورودیه ( برای یکبار) و حق عضویت سالیانه تعیین شده بطور مرتب .

5) دارای بودن کارت عضویت / بازرگانی معتبر از اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی

6) دارای مجوز پخش سراسری از مراجع ذی صلاح قانونی

ب : انجمن های استانی

  1. پذیرش اساسنامه مصوب انجمن و تشکیل انجمن استانی
  2. ثبت در اتاق بازرگانی استان مربوطه
  3. دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از اتاق ایران

تبصره 3: پذیرش عضویت واحد های توزیع و فروش شرکت های تولیدی ویا شرکتهای فروش و توزیع فعال در فضای مجازی (تجارت الکترونیک) که دارای ماهیت شرکت مستقل نبوده لیکن دارای  شرایط پخش سراسری می باشند. در صورت بررسی و تأیید هیأت مدیره انجمن بلامانع است .

تبصره 4: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را به تشخیص هیأت مدیره و یا به دلیل لغو و عدم تمدید مجوز های قانونی اخذ شده از مراجع ذی صلاح از دست دهند، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شوند و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود  خواهند بود  .

تبصره 5: عضویت شرکت های دارای مجوز رسمی که صرفا دارای فعالیت لجستیک (انبارش و توزیع) و یا فروش می باشند. در صورت بررسی وتأیید هیأت مدیره انجمن بلامانع می خواهد بود.

تبصره6: پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.

 

ماده 11 شرایط سلب عضویت از اعضاء

1-11)  تغییر شغل و یا انحلال شرکت بنحوی که مغایر ماده ده این اساسنامه باشد .

2-11) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده سی و پنج این اساسنامه و بمدت حداکثر یکسال.

3-11) عدم رعایت مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجمن.

4-11) لغو و یا عدم تمدید مجوز های قانونی اخذ شده از مراجع ذی صلاح

تبصره 7: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم زمانی را جهت رفع ایرادات فوق و ادامه عضوت شرکت مربوطه تعیین نماید. 

ماده 12 ـ حقوق و وظایف اعضاء

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف " انجمن " می باشند.

تبصره 8 : زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 9 : تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 10: آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ انجمن” را نخواهند داشت.

تبصره 11: هر یک از اعضاء انجمن حق دارد از عضویت انجمن (درصورت عدم مغایرت با شرایط تمدید و ادامه فعالیت طبق مجوز های تعیین شده توسط مراجع قانونی و ذی صلاح ) استعفاء نماید. در این حالت عضو مستعفی باید ضمن تسویه حساب دیون معوقه و حق عضویت تا آخرین ماهی که استعفاء در آن واقع شده است را به انجمن بطور کامل پرداخت نماید.

فصل چهارم   ارکان

ماده 13- ارکان “ انجمن” عبارتند از:

  • مجمع عمومی؛
  • هیأت مدیره؛
  •  

تبصره 12 : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر انجمن انجام وظیفه می نماید.

ماده 14- مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای “ انجمن” می باشد.

1-14- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب مجمع و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده و دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

2-14- اخذ رای در مجامع عمومی “ انجمن” بصورت علنی است مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

3-14- در کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین، اعلام نتایج انتخاب و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه برسد.

4-14- جلسات مجامع عمومی با دعوت از نماینده و یا نمایندگان اتاق تشکیل می گردد و پس از رسیدن به حد نصاب از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

5-14- مصوبه های مجمع در چهارچوب اساسنامه “ انجمن” برای کلیه اعضاء لازم الاجرا است.

6-14- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبه های مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-14- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

8-14- دبیرخانه “ انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسه های مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 15- مجامع عمومی بر دو نوع اند:

  • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
  • مجمع عمومی فوق العاده.

 

ماده 16- مجمع عمومی عادی

 یک نوبت در سال و در ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 1-14 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

 

تبصره 13: هر یک از شرکت های پخش سراسری عضوء انجمن در کلیه مجامع دارای یک حق رای می باشند و با داشتن معرفی نامه معتبر و ممهور حداکثر می توانند نماینده یک عضو دیگر انجمن نیز باشند.

تبصره 14: هر یک از انجمن های استانی عضوء انجمن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده با توجه به میزان اعضاء خود براساس جدول ذیل دارای حق رای می باشند :

           

تعداد اعضای انجمن های استانی

حق رای در انجمن ملی

تا 50 عضو

1 حق رای

51 الی 100 عضو

2 حق رای

101 الی 150 عضو

3 حق رای

به ازای هر 50 عضو بیشتر

1 حق رای

 

تبصره 15: شرکت های پخش سراسری و انجمن های استانی که در زمان مجامع عمومی عادی و فوق العاده، دارای مانده بدهی به انجمن هستند. امکان حق رای در مجامع فوق را نخواهند داشت، مگر اینکه هیأت مدیره انجمن تصمیم دیگری را اتخاذ نموده باشد.

تبصره 16: نمایندگان اعزامی از انجمن های استانی می بایست عضو هیأت مدیره و دارای صورتجلسه هیأت مدیره انجمن استانی خود جهت شرکت در مجامع انجمن باشند.

 

ماده 17- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده

1-17- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

2-17- استماع گزارش بازرس؛

3-17- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ انجمن”؛

4-17- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

5-17- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

6-17- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره؛

7-17- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

8-17- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

 

ماده 18- هیأت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت خود اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 1-14 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 19- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 1-14 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 20- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور  نصف به علاوه یک اعضای خود انجمن رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 1-14 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

 

 ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 22- مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضای “ انجمن” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با مثبت دو سوم آراء  اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 23- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 1-14 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور یک سوم اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 24- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 14 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 14-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 25- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 1-14 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 1-14 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

 

ماده 26- هیأت مدیره:

هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء است و بشرح ذیل انتخاب می گردند:

1-26) هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل است که با رأی مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت در صنعت پخش میباشند، بشرح ذیل انتخاب می گردند:

1-1-26)  پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل از بین مدیران فعال در شرکت های پخش سراسری عضو در انجمن .

2-1-26) دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین اعضاء هیأت مدیره انجمن های استانی و عضو انجمن

2-26) شرایط عضویت نفرات کاندید در هیأت مدیره انجمن بشرح ذیل است :

1-2-26) تابعیت و ملیت ایرانی داشته باشد .

2-2-26)  نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

3-2-26) دارای سمت عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکت های پخش سراسری عضو انجمن جهت کاندیداتوری از سوی شرکت های پخش سراسری (با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از آن شرکت) و همچنین دارای حداقل 3 سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد  .

4-2-26)دارای سمت عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای عضو انجمن های استانی جهت کاندیداتوی از سوی شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای (با ارائه صورتجلسه هیأت مدیره انجمن استانی مربوطه ) و همچنین دارای حداقل 3 سال سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد .

5-2-26) دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد .

تبصره 20: در صورت فوت، استعفاء، غیبت مداوم به تشخیص هیأت مدیره، معذوریت، ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل به ترتیب اولویت ترکیب تعیین شده جهت شرکتهای پخش سراسری و استانی از لحاظ تعداد آراء و به دعوت هیأت مدیره انجمن برای بقیه مدت ماموریت اعضاء نامبرده در هیأت مدیره جانشین ایشان می شوند.

تبصره 21: درصورت خروج هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره در صورتی که عضو خارج شده از شرکت های سراسری یا استانی باشد جایگزین آن باید یکی از اعضای سراسری (استانی) باشد و تعداد آراء اخذ شده در مجمع ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

تبصره 22: مدت ماموریت اعضاء هیأت مدیره سه سال است .

تبصره 23: اعضاء هیأت مدیره پس از خاتمه مدت سه سال تا هنگامی که اعضاء جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد .

تبصره 24: اعضاء علی البدل بنا به دعوت دبیر انجمن می توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

تبصره 25: در صورت تغییر سمت هر یک از اعضاء هیأت مدیره  به گونه ای که از فعالیت در صنعت پخش خارج گردند هر یک از اعضاء تا شش ماه کماکان عضو هیأت مدیره می باشند لیکن پس از زمان مذکور نسبت به جایگزینی عضو علی البدل  اقدام خواهد شد .

تبصره 26 : در زمان انتخابات هر دوره امکان حضور دو نفر از یک شرکت بعنوان عضو هیأت مدیره و بازرس انجمن میسر نیست.

 

مـــاده 27 نحوه تعیین ترکیب اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود ازبین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی ارسال می نمایند .

تبصره 27: هیأت مدیره می بایست یک نفر را به عنوان دبیر انجمن خارج از اعضاء هیأت مدیره  انتخاب نمایند .

تبصره 28:  دبیر انجمن در کلیه جلسات هیأت مدیره بدون حق رای شرکت خواهد نمود.

 

مـــاده 28- حد نصاب جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره با حضور  حداقل چهار نفر از اعضاء اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین، معتبر خواهد بود.

تبصره 29: غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضاء علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند، جانشین عضو یا اعضاء مستعفی خواهند گردید .

تبصره 30: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر، عدم شرکت در جلسات هیأت مدیره و مستعفی شناختن آن، بر عهده هیأت مدیره می باشد .

تبصره 31: در صورت عزل، استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضاء هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد .

تبصره 32 : جلسات هیأت مدیره، حداقل ماهیانه یک نوبت و با به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد .

 

مـــاده 29- دارندگان امضاء مجاز

کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء دبیر و مهر انجمن و در غیاب دبیر انجمن با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و در غیاب آنان با امضاء مشترک دو نفر از سایر اعضاء هیأت مدیره و با مهر انجمن، معتبر خواهد بود .

 

ماده 30-وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “ انجمن” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” انجمن” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

1-30- افتتاح انواع حساب های بانکی بنام “ انجمن” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ انجمن” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

2-30- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

3-30- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب “انجمن”؛

4-30- استخدام و عزل ونصب دبیر “ انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

5-30- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری؛

6-30- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

7-30- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیأت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

8-30- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور” انجمن”درچارچوب اساسنامه؛

9-30- تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

10-30- تهیه صورت دارائی و دیون “ انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

11-30- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران؛

12-30- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

13-30- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

14-30- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ انجمن”؛

15-30- همکاری با اتاق ایران، اتاق های شهرستان ها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

16-30) هیأت مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژه ای تشکیل دهد و اعضاء کمیته ها را از بین اعضاء انجمن و به تعداد مناسب انتخاب نماید و به آنها مأموریت دهد. سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با هیأت مدیره است و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته در کمیته حضور می یابد.

تبصره 33 : اعضاء کمیته ازبین خود یک نفر را به سمت دبیر کمیته انتخاب و به هیأت مدیره معرفی می نمایند. دبیر کمیته موظف است خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و به امضاء اعضاء رسانده و یک نسخه از صورتجلسه فوق را به رئیس کمیته ارائه نماید .

17-30-  هیأت مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را به دبیر انجمن واگذار نماید

مــاده 31- وظایف رئیس هیأت مدیره

1-31) دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات و اداره جلسات مربوطه .

2-31) مراقبت در حسن جریان امور انجمن .

3-31) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء .

4-31) انجام سایر مواردی که طبق قوانین جاری برعهده رئیس هیأت مدیره می باشد .

 

ماده 32-  وظایف دبیر انجمن

 اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

1-32) استخدام یا به کار گماردن کارکنان انجمن و در صورت لزوم انعقاد قرارداد با مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره .

2-32) انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن .

3-32) اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن .

4-32) تهیه و تنظیم گواهی عضویت متفقاً با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و مهر رسمی انجمن .

5-32) دبیر انجمن موظف است کلیه مصارف، هزینه ها وحقوق کارکنان انجمن را طبق بودجه مصوب و از محل منابع مالی انجمن، پرداخت نماید

6-32) تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ انجمن” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

7-32) تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “ انجمن” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

8-32) تعیین کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ انجمن”؛

9-32) انتخاب دبیران کمیسیون های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

10-32) ارائه گزارش عملکرد “ انجمن” به هیأت مدیره؛

11-32) ارائه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

 

مـــاده 33- وظایف خزانه دار انجمن

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار را بر طبق ماده ۲۳ اساسنامه انجام خواهد داد و سایر وظایف وی بشرح ذیل می باشد :

1-33) نظارت در اداره امور مالی انجمن شامل تنظیم اسناد و دفاتر، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب ها و تهیه و تنظیم دفاتر مالی .

2-33) کنترل و نظارت بر وصول ورودیه ها، حق عضویت ها و کمک های مالی و ارائه گزارشات لازمه به هیأت مدیره .

3-33) تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان .

4-33) نظارت برخرید و فروش و هر نوع عملیات مالی .

5-33) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب .

6-33) کنترل بودجه و تطابق آن با عملکرد انجمن و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به هیأت مدیره انجمن.

تبصره 34 : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا بر تقاضای بازرس و یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد .

 

ماده 34- بازرس:

1-34- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “ انجمن”  می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیت های بازرس را داشته باشند.

2-34- درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 35- وظایف بازرس:

1-35- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

2-35- بازرس ترازنامه و گزارش های تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

3-35- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

4-35- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش های خود را به دبیرخانه “ انجمن” تحویل دهد.

 

فصل پنجم منابع مالی و سال مالی

مــاده 36- منابع مالی و حق عضویت

1-36)  از محل دریافت ورودیه های اعضاء که طبق آیین نامه پذیرش عضو تعیین میگردد.

2-36) حق عضویت سالیانه اعضاء

3-36) کمک های مالی داوطلبانه اعضاء و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضوبه مناسبت های گوناگون .

4-36) وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

تبصره 35: “ انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک های و مؤسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

تبصره 36: هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار کتب و نشریات، ایجاد ارزش افزوده از محل پردازش اطلاعات و نظایر آن و اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “ انجمن” را تأمین کند.

 تبصره 37 : هر متقاضی در صورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن میبایست ورودیه و حق عضویت سالیانه، که هر ساله بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می گردد را مطابق آیین نامه مربوطه پرداخت نماید.

تبصره 38: براساس قانون انجمن های ملی هر یک از  انجمن های استانی موظف می باشند درصدی از درامد سالیانه خود را ( که درصد آن براساس مجامع سالیانه انجمن تعیین می گردد) به انجمن پرداخت نمایند.

 

مـــاده 37- سال مالی انجمن

سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می باید .

 

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 38- “ انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 39- چنانچه انحلال “ انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 40- پس ازاعلام انحلال “ انجمن” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق “ انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 41- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 42- وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 

فصل هفتم   موارد متفرقه

ماده 43- “ انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ...، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 44- حکمیت

“ انجمن” می تواند درحوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت ( داوری ) نماید، در این صورت هیأت مدیره            می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند.

ماده 45- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت  می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 46 رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.

ماده 47- این اساسنامه در( 7 ) فصل و (47 ) ماده و (38) تبصره در تاریخ  15/04/ 1396به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .