انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


معرفی انجمنتاریخچه :

انجمن ملی صنعت پخش ایران تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این انجمن :

  • حفظ، حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور.
  • کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
  • تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استانداردهای لازم.
  • ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها، موسسات، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش میباشد.

    چشم انداز انجمن:

  • ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی صنعت پخش کالاهای مصرفی پرگردش در کشور هستیم.
  • ما تلاش مستمر داریم تا با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و رعایت اخلاق حرفه ای نیاز ذینفعان این صنعت را تامین نماییم.
  • ما برای موفقیت اعضای خود در بازار رقابتی و تبدیل شدن انجمن به یکی از بزرگ ترین نهادهای غیر دولتی، رویکردی فعال به افزایش سطح دانش حرفه ای و استفاده از پژوهش های علمی داریم.