انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


نخستین وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار و جایگاه آن در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش


وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار و جایگاه آن در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش با حضور دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش و مهندس فرید ...


  وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار و جایگاه آن در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش با حضور دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش و مهندس فرید فولادی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم در تاریخ :
 یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار خواهد شد.‌
ثبت نام رایگان از طریق این لینک :
https://bit.ly/3buF4vB