نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

برنامه کلی کمیته طی گفتگو و هم فکری ...
نوید قائم مقام وزیر صنعت به صنعت پخش ایران: ارتقا و نزدیک شدن به استاندارهای جهانی

نوید قائم مقام وزیر صنعت به صنعت پخش ایران: ارتقا و نزدیک شدن به استاندارهای جهانی

مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

جهت طرح و بررسی مشکلات و چالش ها ...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

نخستین نشست معاونین و مدیران ارشد مالی ...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

بطور کلی کمیته مالی در صدد است ...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

در این جلسه پس از آشنایی بیشتر ...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت

اخبار

۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ثبت نام طرح ترافیک 94 از آذر معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران می گوید ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تایید صلاحیت فنی خانم دکتر مریم آزادبرکمیسیون قانونی ماده 20 ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تایید صلاحیت فنی آقای دکتر سید پارسا علویدر ششمین جلسه کمیسیون...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ "تمدید" پروانه تاسیسی شرکت پخش سراسری البرزموضع در پنجمین کمیسیون قانونی ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ تائید صلاحیت فنی دکتر مرتضی زمانی رنانیجلسه مورخ 93/7/27 مطرح و صلاحیت...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ تائید صلاحیت فنی دکتر فرامرز ایرائیموضوع تایید صلاحیت فنی ایشان ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ تمدید پروانه خانم دکتر شعیبی یگانهدر پنجمین کمیسیون قانونی ماده ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های صنعت پخش شعبه هرمزگانعملکرد سه ساله انجمن شعبه هرمزگان...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنیپس از طرح ، بررسی و تبادل نظر مسائل...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ نشست کمیته مالی انجمن: گفتگوی اهالی حساب وکتابنخستین نشست معاونین و مدیران ارشد...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران برگزار شدحجت السلام ابوترابی نایب رییس مجلس...
MORE INFORMATION