دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

بطور کلی کمیته مالی در صدد است ...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

برنامه کلی کمیته طی گفتگو و هم فکری ...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

نخستین نشست معاونین و مدیران ارشد مالی ...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

در این جلسه پس از آشنایی بیشتر ...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

جهت طرح و بررسی مشکلات و چالش ها ...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...

اخبار

۱۳۹۳/۱۰/۲۷ همکاری با روزنامه کسب و کارانجمن شرکت های صنعت پخش ایران طی ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ مالیات بر ارزش افزوده در راه تکاملدستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ سمينار «ابعاد و آثار حقوقي و تجاري تحريم ها»برقراري تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري از...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامینچهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ثبت نام اینترنتی آرم طرح ترافیک 94 آغاز شدمصطفی قنبرنژاد در گفت و گو با ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ثبت نام طرح ترافیک 94 از آذر معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران می گوید ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تایید صلاحیت فنی خانم دکتر مریم آزادبرکمیسیون قانونی ماده 20 ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تایید صلاحیت فنی آقای دکتر سید پارسا علویدر ششمین جلسه کمیسیون...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ "تمدید" پروانه تاسیسی شرکت پخش سراسری البرزموضع در پنجمین کمیسیون قانونی ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ تائید صلاحیت فنی دکتر مرتضی زمانی رنانیجلسه مورخ 93/7/27 مطرح و صلاحیت...
MORE INFORMATION