دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

در این جلسه پس از آشنایی بیشتر ...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

جهت طرح و بررسی مشکلات و چالش ها ...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

برنامه کلی کمیته طی گفتگو و هم فکری ...
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

بطور کلی کمیته مالی در صدد است ...
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
نشست کمیته مالی انجمن

نشست کمیته مالی انجمن

نخستین نشست معاونین و مدیران ارشد مالی ...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

جلسه با حضور انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی

حاضران با تبادل نظر نسبت رفع موارد مطروحه...
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

رویکرد دوباره به جایگاه مسئول فنی

نخستین نشست مسئولین فنی شرکت های دارویی پخش سراسری
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...
دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

دومین نشست مسئولین فنی شرکت های پخش دارویی

مورد تصویب قرار گرفت: تشکیل کمیته تضمین کیفیت
جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه با نمایندگان سازمان حمایت

جلسه کمیته فنی انجمن با حضور نمایندگان سازمان حمایت...

اخبار

۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مصاحبه آقای خدایی با ویژه نامه آفا شیمیاختلاف قیمت اکثر داروهای وارداتی...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تغییر نقش تشریفاتی اتاق بازرگانیعضو هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ایران به مثالی از...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ دو اتاق دیگر به ائتلاف بزرگ پیوست گفتنی است شورای بازرگانی ایران و هند و ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ همکاری با روزنامه کسب و کارانجمن شرکت های صنعت پخش ایران طی ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ مالیات بر ارزش افزوده در راه تکاملدستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ سمينار «ابعاد و آثار حقوقي و تجاري تحريم ها»برقراري تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري از...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامینچهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ثبت نام اینترنتی آرم طرح ترافیک 94 آغاز شدمصطفی قنبرنژاد در گفت و گو با ...
MORE INFORMATION
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ثبت نام طرح ترافیک 94 از آذر معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران می گوید ...
MORE INFORMATION