انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


آغاز فرآیند پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

آغاز فرآیند پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران


جمع آوری مقالات برگزیده پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران


انجمن ملی صنعت پخش ایران در نظر دارد، با توجه به برگزاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با موضوع، تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش، نسبت به جمع آوری مقالات برگزیده اقدام نماید.

فایل‌های راهنمای ارسال و آپلود مقاله در زیر قرار داده شده است:

شرایط پذیرش مقاله (دانلود فایل)
شیوه نامه ارائه مقاله (دانلود فایل)
مراحل بررسی و داوری مقاله (دانلود فایل)
پاورپوین ارائه مقاله پخش (دانلود فایل)

لینک آپلود مقاله (اینجا کلیک کنید)