انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل اول – کلیات

اساسنامه

" انجمن ملی صنعت پخش ایران "


ماده 1- اهداف و موضوع فعالیت

            به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری، تولید، توزیع، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، انجمن ملی صنعت پخش ایران  به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، انجمن ملی صنعت پخش ایران تشکیل می گردد تا انجمن های استانی و شرکت های پخش سراسری توزیع کننده کالاهای مصرفی پر گردش، مانند غذایی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، لوازم خانگی، لوازم التحریر، روغن های روانکار صنعتی و دخانیات، شرکت های پخش مجازی(تجارت الکترونیک) را در جهت نیل به اهداف مشروحه در ماده ۶ این اساسنامه در سطح کشور تحت پوشش خود قرار دهد. عضویت سایر رسته های توزیعی در انجمن منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.  

ماده 2- نام انجمن

نام تشکل « انجمن ملی صنعت پخش ایران » می باشد.

ماده 3- هویت

" انجمن ملی صنعت پخش ایران "  که در اساسنامه اختصاراً “ انجمن” نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت

تابعیت “ انجمن” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه

محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد.

تبصره 1: هر زمانی که ایجاب نماید هیأت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن را تغییر داده و مراتب را ضمن انتشار در روز نامه کثیرالانتشار منتخب و به اطلاع اتاق ایران برساند.

ماده 6- حوزه فعالیت

حوزه فعالیت " انجمن" سراسر ایران است. " انجمن" می تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه (با مالکیت حقوقی مستقل) و در شهرستان ها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره 2: فعالیت شعبه ها منوط به رعایت اساسنامه یکسان مختص شعب است که بر اساس پیشنهاد انجمن ملی و تصویب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صورت پذیرفته است.

ماده 7- مدت فعالیت

مدت فعالیت " انجمن" از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.