انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اطلاعیه

مصوبات کارگروه رصد کالای کشور در خصوص حداقل درصد شفافیت لایه های مختلف زنجیره تامین کالا

مصوبات کارگروه رصد کالای کشور در خصوص حداقل درصد شفافیت لایه های مختلف زنجیره تامین کالا ....

دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در صنعت پخش