انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اطلاعیه

آغاز فرآیند پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

جمع آوری مقالات برگزیده پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

فراخوان مقاله

انجمن ملی صنعت پخش ایران در نظر دارد، با توجه به برگزاری پنجمین نمایشگاه وکنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با موضوع، تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش، نسبت به جمع آوری مقالات برگزیده اقدام نماید.

مسدود شدن صدور مجوز و دریافت مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها

مسدود شدن صدور مجوز و دریافت مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها..

انتشار کتاب برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیرانتفاعی

 تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد چه در بخش تولید و خدمات و چه در حوزه های اجتماعی فعالیت کنند، همیشه با چالش فقدان برنامه ریزی راهبردی رو به رو هستند. در بهار سال جاری کتابی به بازار نشر آمده است که به این دغدغه همیشگی تشکل ها پایان می دهد...

سیستم توزیع روغن و مرغ سنتی و فله و غیر نظام مند است

سهراب کارگر ، رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران گفت: برخی از افراد، وضعیت کنونی بازار را متوجه سیستم توزیع کشور می دانند ، اما باید آدرس را در جای دیگری جست و جو کنند...

گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن ملی صنعت پخش ایران

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن ملی صنعت پخش ایران صبح روز گذشته در محل اتاق بازرگانی تهران با حضور جمع کثیری از اعضا و مدیران شعب استانی انجمن برگزار شد...

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400...

سیاست گذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان

سیاست گذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان....

شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده

با عنایت به بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت "شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار" ....

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی...