انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اطلاعیه

نخستین وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار و جایگاه آن در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش

وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار و جایگاه آن در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش با حضور دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش و مهندس فرید ...

دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در صنعت پخش