انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اخبار کمیته ها

بررسی مشکلات ترافیکی خودروهای پخش با حضور متولیان امر

دومین جلسه از سلسله جلسات مدیران انجمن شرکت های صنعت پخش ایران با مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نق...

اولین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1398

جلسه کمیته منابع انسانی با حضور جناب آقای فتاحیان عضو محترم هیأت مدیره انجمن و رییس کمیته منابع انسا...

جلسه اردیبهشت ماه کمیته فناوری اطلاعات برگزار شد

جلسه ماهانه کمیته فناوری اطلاعات انجمن صنعت پخش ایران با حضور بیش از 30 تن از مدیران و کارشناسان فنا...