انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور به همت جمعی متشکل از شرکت‌های پخش و به موجب ماده 131 قانون جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال 1380 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکت‌های پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می‌باشد به ثبت رسید.

تبلیغات

1559

کل شرکت‌های عضو

680

غذایی

184

آرایشی و بهداشتی

457

دارویی

220

مختلط

54

سایر
مروری بر بینایی رایانه ای و هوش مصنوعی در صنایع غذایی
بورس رویایی 99
30 چالش‌ شرکت‌ها درشرایط کرونا
نیاز صنعت پخش به ملزومات پیشگیری از کرونا
درس‌های الکل و ماسک
چه چیزی ما را به تغییر وا می‌دارد