انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور به همت جمعی متشکل از شرکت‌های پخش و به موجب ماده 131 قانون جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال 1380 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکت‌های پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می‌باشد به ثبت رسید.

تبلیغات

1559

کل شرکت‌های عضو

680

غذایی

184

آرایشی و بهداشتی

457

دارویی

220

مختلط

54

سایر
یکپارچه سازی نظام تامین
بررسی شاخص های کلیدی عملکرد سیستم ناوگان توزیع در شرکت های پخش
روشی نوین در تصمیم های روزانه یک تیم بازاریابی
مروری بر بینایی رایانه ای و هوش مصنوعی در صنایع غذایی
بورس رویایی 99
30 چالش‌ شرکت‌ها درشرایط کرونا
نیاز صنعت پخش به ملزومات پیشگیری از کرونا