انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور به همت جمعی متشکل از شرکت‌های پخش و به موجب ماده 131 قانون جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال 1380 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکت‌های پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می‌باشد به ثبت رسید.

1559

کل شرکت‌های عضو

680

غذایی

184

آرایشی و بهداشتی

457

دارویی

220

مختلط

54

سایر
آغاز فرآیند پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران
فناوری مالی از رویا تا عمل
یکپارچه سازی نظام تامین
بررسی شاخص های کلیدی عملکرد سیستم ناوگان توزیع در شرکت های پخش
روشی نوین در تصمیم های روزانه یک تیم بازاریابی
مروری بر بینایی رایانه ای و هوش مصنوعی در صنایع غذایی
بورس رویایی 99