انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اخبار کمیته ها

اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401

اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای رزمگیر برگزارگردید.

بررسی مشکلات ترافیکی خودروهای پخش با حضور متولیان امر

مقرر شد طرحی به منظور ساماندهی تحویل کالا به مشتری توسط ماشین های پخش از سوی انجمن ارائه و در کار گروهی با حضور متولیان امر در شهرداری و سایر سازمانهای درگیر ارائه گردد که در این بخش جناب آقای شیروانی پیشنهاد دادند که طرح مذکور به صورت دقیق در...

اولین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1398

جلسه کمیته منابع انسانی با حضور جناب آقای فتاحیان عضو محترم هیأت مدیره انجمن و رییس کمیته منابع انسانی یازدم اردیبهشت ماه با موضوع جانشین پروری ...

جلسه اردیبهشت ماه کمیته فناوری اطلاعات برگزار شد

جلسه ماهانه کمیته فناوری اطلاعات انجمن صنعت پخش ایران با حضور بیش از 30 تن از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت های عضو برگزار گردید....