انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اخبار کمیته ها

دومین کمیته محصولات سلامت محور

دومین کمیته محصولات سلامت محور به ریاست دکتر کمالی و اعضای محترم هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401

اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای خدایی برگزارگردید

سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401

سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر صفرزاده برگزارگردید.

دومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401

دومین جلسه کمیته منابع انسانی در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر صفرزاده برگزارگردید.

دومین جلسه ی کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401

دومین جلسه کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401، در محل سالن جلسات شرکت قاسم ایران با ریاست جناب آقای خزرائی برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401

دومین جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای جعفرنژاد برگزارگردید.

اولین جلسه کمیته تحقیق و توسعه در سال 1401

اولین جلسه کمیته تحقیق و توسعه در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر مرادی برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401

اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای رزمگیر برگزارگردید.

بررسی مشکلات ترافیکی خودروهای پخش با حضور متولیان امر

مقرر شد طرحی به منظور ساماندهی تحویل کالا به مشتری توسط ماشین های پخش از سوی انجمن ارائه و در کار گروهی با حضور متولیان امر در شهرداری و سایر سازمانهای درگیر ارائه گردد که در این بخش جناب آقای شیروانی پیشنهاد دادند که طرح مذکور به صورت دقیق در...