انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


ابطال مصوبه فروش اینترنتی داروحیدر محمدی، رئیس سازمان غذاودارو اعلام کرد: مصوبه‌ عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به‌رغم مخالفت سازمان غذاودارو به تصویب رسیده بود!

ما به هیئت مقررات‌زدایی علت مخالفت را گفتیم؛ که سکوهای اینترنتی به‌صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند‌.

بنابراین با توجه به اعلام سازمان غذاودارو و نظری که معاون اول رئیس‌جمهور داد، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال شد.