انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


ثبت سفارش چای وارداتی ملزم به شناسه کالا شدمدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی ملزم به شناسه کالا خواهد شد.


«میثم جاهدی» در نامه ای به رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای نوشت: با توجه به برنامه‌ریزی دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی در راستای شفاف‌سازی و حذف گلوگاه‌های فساد، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد برای بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت متبوع، ثبت سفارشات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا نماید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر این اساس لازم است واردکنندگان نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.