انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه مشترک پلیس امنیت اقتصادی با زنجیره توزیع دارو در ستاد پلیس امنیت اقتصادی صبح امروز برگزار شد.در این جلسه که با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی با انجمن ملی صنعت پخش ایران برگزار شد دغدغه های فعالین این زنجیره مطرح شد و مقرر گردید دبیر خانه دائمی این موضوع با محوریت انجمن ملی صنعت پخش و از کانال دکتر کارگر به اطلاع پلیس امنیت اقتصادی رسانده شود.


 مهمترین موارد مطرح شده در نشست صمیمی به شرح ذیل اعلام گردیدند:

🔹قوانین و مقررات دست پا گیر و مخل کسب و کار
🔹چند شقه شدن صنعت پخش و تقسیم آن بین چندین وزارت خانه
🔹عدم تعامل وزارت خانه های مختلف با هم و موازی کاری های فراوان
🔹عدم پرداخت مطالبات شرکتهای پخش دارویی از ساختار دولت
🔹کمبود نقدینگی در بخش تولید و گسترش آن در کل زنجیره
🔹انتقاد از پلتفرم های مجازی توزیع دارو
🔹سندرم سامانه ای در نهادهای اجرایی و وزارت خانه های مختلف
🔹ایرادات جدی به ساختار صنعت پخش و حرکت به سمت 3pl و  4pl
🔹عدم حمایت از استراتژیهای صادرات شرکتها
🔹عدم تخصیص ارز در مواقع لزوم و تخصیص قطره چکانی آن بعد از بوجود آمدن بحران
🔹بحث داروخانه های زنجیره ای و مشکلات ساختار فعلی
و دهها معضل بزرگ دیگر که از زبان فعالین این بخش از زنجیره مطرح شد.
نمایندگان صنعت پخش در این نشست آقای دکتر کارگر ریاست هیات مدیره، جناب آقای شیروانی دبیر کل انجمن و آقای دکتر مرادی از شرکت پخش رازی، دکتر آرین نژاد از پخش البرز و دکتر سلیمانی از دایا دارو بودند.