انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته لجستیک سال 1402جلسه کمیته لجستیک سال 1402، در شرکت پخش البرز با ریاست جناب آقای دکتر آرین نژاد برگزار شد. این جلسه با حضور 40 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به انتخاب دبیر کمیته لجستیک، دمو شرکت شتابان شمال در خصوص صدور بارنامه و همچنین دمو شرکت کارسان پخش سیال در خصوص تامین روانکار مورد نیاز صنعت پخش پرداخته شد.

 اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
1_ جناب آقای مهندس حمزه فراهانی، مدیر لجستیک شرکت پخش البرز با اکثریت آرا به عنوان دبیر کمیته لجستیک انتخاب شدند.

2_ دمو شرکت شتابان شمال:
🔹معرفی شرکت و همچنین معرفی بارنامه و بررسی شرایط فعلی
🔹بیان معضلات صدور بارنامه بر اساس تجارب در بازار و بیان راهکارهای مربوط به آن
🔹بیان اهداف و ارزش افزوده همکاری با شرکت از جمله کاهش هزینه های صدور بارنامه، کمک به اتوماسیون فرآیند درخواست و صدور بارنامه و استمرار در فرآیند پاکسازی صنعت با صدور بارنامه بدون واسطه و با درصد مقطوع

3_ دمو شرکت کارسان پخش سیال:
🔹معرفی شرکت و امکانات کارخانه از جمله آزمایشگاه ها و استانداردها و ظرفیت تولید سالانه
🔹معرفی مشتریان شرکت بر اساس مکان جغرافیایی و نوع فعالیت آن ها
🔹معرفی انواع روانکارهای خودرویی، صنعتی و دریایی


و در پایان مقرر شد؛ با توجه به مشکلات متعدد و دغدغه های صنعت پخش در خصوص تامین سوخت، لاستیک، باتری، رونکارها و همچنین خرید ماشین های سنگین مورد نیاز ناوگان صنعت پخش، جلسات بیشتری با شرکت ها و مسئولین مربوطه تشکیل شود.