انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال ۱۴۰۲ با ریاست جناب آقای جعفرنژاد برگزار شد. این جلسه با حضور ۱۳ شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به نمایشگاه و کنفرانس صنعت پخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد.

 اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

۱- لزوم مشارکت افراد موثر و مرتبط شرکتها در جلسات کمیته
۲-بررسی موضوعات کلان روابط عمومی از جمله وجود دپارتمان روابط عمومی در شرکتها و حضور فعال آنها در جلسات کمیته
۳- ارائه گزارش مختصری از پنجمین نمایشگاه و کنفرانس صنعت پخش در کیش 
۴- نقاط قوت پنجمین کنفرانس صنعت پخش از جمله برگزاری پانل های تخصصی در کنفرانس و امکان تبادل نظر و گفتمان در جلسات
۵- برگزاری دوره های آموزشی با محوریت کمیته روابط عمومی برای شرکتهای پخش و انتشار نتایج آن

و در پایان مقرر گردید؛ مدرسی جهت برگزاری دوره آموزشی با محوریت کمیته روابط عمومی معرفی گردد و همچنین جلسات بیشتری با حضور افراد موثر و مسئولین مربوطه تشکیل شود.