انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته مالی سال 1402جلسه کمیته مالی سال 1402، با حضور برخی از اعضای هیات مدیره در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران برگزار شد.

این جلسه با حضور 50 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به معرفی نماینده جدید انجمن صنعت پخش در هیات های حل اختلاف مالیاتی، چالش های قانون پایانه های فروشگاهی با هم اندیشی آقای دکتر بهرام دوستدار نماینده سازمان امور مالیاتی در حوزه آموزش، تغییرات مالیات ارزش افزوده و جرایم آن، موضوعات و مالیات در بودجه سال 1403، چالش های لایحه قانون مالیات های مستقیم تقدیمی به مجلس و همچنین مباحث و مشکلات حسابرسی با سازمان تامین اجتماعی پرداخته شد.

 اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

  🔹بررسی پنجمین کنفرانس صنعت پخش  در سال ۱۴۰۲ و بحث پیرامون مزایای حضور شرکت ها در این رویداد
  🔹گپ و گفت پیرامون برنامه های ششمین کنفرانس صنعت پخش در سال ۱۴۰۳
  🔹معرفی جناب آقای نظری به عنوان نماینده انجمن ملی صنعت پخش در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  🔹بررسی مشکلات صنعت پخش در حوزه های مالیاتی
  🔹بررسی مشکلات صنعت پخش از جمله سازمان تامین اجتماعی
  🔹تغییرات قانون ارزش افزوده و جرایم آن از جمله نحوه تسلیم اظهارنامه و ترتیب ثبت نام و رسیدگی آن
  🔹معایب دادن اظهارنامه در دوره تمدید
  🔹بررسی ماده ۳۶ مالیات ارزش افزوده و بحث جرایم مالیاتی و بند (ب) این ماده
  🔹پرسش و پاسخ پیرامون چالش های شرکت های حاضر در حوزه های مختلف از جمله مالیات، فروش و سامانه                         مودیان
  🔹بررسی لایحه بودجه سال آتی