انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


عضویت در انجمنمراحل عضویت در انجمن شرکت های صنعت پخش ایران به شرح ذیل می باشد:

1- ارسال درخواست کتبی به دبیرخانه انجمن از طریق فکس یا ایمیل.

(لازم به ذکر است بعد از ارسال درخواست با شماره تلفن انجمن تماس حاصل نموده و از داخلی 101 تایید گرفته شود)

2- بررسی درخواست در اسرع وقت توسط کارشناس عضویت و شعب(داخلی 104)

3- ارسال نامه مدارک مورد نیاز جهت عضویت به ایمیل شرکت مورد نظر توسط کارشناس مربوطه.

(لیست مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر می باشد)

  1. اصل تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت متقاضی به انضمام کپی کارت پایان خدمت یا معافیت.
  2. اصل و تصویر اساسنامه معتبر شرکت منضم به روزنامه رسمی با درج آخرین تغییرات(در مورد شرکت تولیدی، پروانه بهره برداری).
  3. اصل و تصویر مدارک ذیل(اسناد مالکیت و یا اجاره نامه معتبر رسمی):

3-1- دفتر مرکزی شرکت

3-2- انبارها و سردخانه های شرکت

3-3- شعب شرکت

3-4- ناوگان حمل و نقل

توجه: اجاره نامه های دفتر مرکزی، انبار، سردخانه و یا شعب شرکت می باید حداقل دارای 9 ماه اعتبار و کد رهگیری و به نام شرکت باشد.

  • تصویر قرارداد فی مابین شرکت متقاضی با کلیه نمایندگی های مربوطه به انضمام فهرست آن ها(در صورت داشتن نمایندگی).
  • قرار داد معتبر با تامین کننده کالا حاوی امضای مجاز و مهر طرفین قرار داد.
  • گواهی کد اقتصادی- تصویر اخرین مجوز پخش
  • تکمیل پرسشنامه اطلاعات شرکت (فایل اکسل پیوست)

             *متقاضیان می توانند به جای اصل و کپی مدارک فوق صرفا یک نسخه کپی برابر اصل شده را ارائه نمایند.

            * تصاویر کلیه مدارک ارایه شده می بایست ممهور به مهر شرکت باشد.

            *کلیه مدارک به ترتیب فوق ارسال گردد.

           *کلیه اسناد مالکیت یا اجاره می بایست به نام شرکت تنظیم گردد و کاربری آنها اداری-تجاری باشد و در صورتیکه اسناد مالکیت ارایه شده به نام افرادوهیئت مدیره یا مدیر عامل باشد، قرار دادی داخلی فی مابین آن شخص حقیقی با شخص حقوقی (شرکت) با هدف بهره برداری از ملک جهت فعالیت پخش،   تنظیم و تصویر آن در فیلد بارگذاری می شود.

4- تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال آنها به ایمیل کارشناس مربوطه (ece@apir.ir)

5- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه.

6- ارسال نامه پرداخت حق عضویت به ایمیل آن شرکت (در صورت تایید مدارک)(طبق مصوبه مجمع)

 

7- پرداخت حق عضویت توسط شرکت و ارسال رسید پرداخت به فکس یا ایمیل انجمن(تایید از داخلی 101 فراموش نشود)

8- قرار گرفتن نام شرکت در لیست اعضا و صدور گواهی عضویت

 

جهت انجام امور مربوط به عضویت در انجمن با داخلی 104، آقای شایان مصری تماس حاصل فرمایید.