انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه مشترک با انجمن صنایع لبنی ایران

تشکیل کارگروه مشترک بین دو انجمن


جلسه مشترک انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران و انجمن فرآورده‌های لبنی ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره هر دو انجمن برگزار شد


جلسه مشترک انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران و انجمن فرآورده‌های لبنی ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره هر جلسه مشترک با انجمن صنایع لبنی ایران تشکیل کارگروه مشترک بین دو انجمن جلسه مشترک انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران و انجمن فرآورده‌های لبنی ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره هر دو انجمن برگزار شد و در مورد هماهنگی میان شرکت های  تولید کننده و شرکت های صنعت پخش،  به گفت و گو و تبادل نظرپرداختند.

در این جلسه که امروز در دفتر انجمن ملی صنعت پخش برگزار شد، دکتر سهراب کارگر، مصطفی خدایی، احمد شیروانی از انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران و علی اکبر پورسلطانی، غلامرضا شبانی، سید محمد رزمگیر، وحید رضا طاهری از انجمن فرآورده‌های صنایع لبنی ایران حضورداشتند.

 

در این دیدار حاضرین به گفت و گو راجع به افزایش کیفیت توزیع، حاشیه سود قانونی فیمابین تولید کننده و مصرف کننده، مشکلات پیش ‌آمده به علت قیمت گذاری دستوری پرداختند و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در پایان مقرر شد با توجه به هماهنگی و یکصدایی که بین دو انجمن وجود دارد، کارگروه مشترکی متشکل از دو انجمن برگزار شود و بر اساس خروجی آن جلسه پیگیری های لازم از مسئولان صورت پذیرد.