انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار در مدیریت کسب و کار های صنعت پخش


وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار در مدیریت کسب و کار های صنعت پخش  با ارائه دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش و مهندس فرید فولادی...


وبینار نقش به کارگیری نرم‌افزار در مدیریت کسب و کار های صنعت پخش  با ارائه دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش و مهندس فرید فولادی، مدیرعامل همکاران سیستم با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران و فعالان صنعت پخش برگزار شد.
فیلم کامل این رویداد از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.
https://bit.ly/32uxvC7