انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


حذف رویه‌های مخل بیرونی حوزه صمت


احمد تشکینی :بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌منظور طرح در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها، «مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی» که برای صدور مجوزهای وزارت صمت ایجاد مشکل کرده‌اند را رسیدگی کرده ایم.


مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌منظور طرح در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها، «مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی» که برای صدور مجوزهای وزارت صمت ایجاد مشکل کرده‌اند و اخلال در روند صدور مجوزها را به همراه داشته‌اند را از طریق استعلام از سازمان‌های استانی، تشکل‌ها و فعالان بخش و به‌همراه راهکارهای پیشنهادی، اصلاح آنها در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مجزا تهیه و جمع‌بندی کرد‌ه‌ایم.

احمد تشکینی افزود: مهم‌ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه صنعت را شامل دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان‌بر بودن استعلامات صورت‌گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی (به رغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط‌زیستی برای شهرک‌های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می‌کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها نیز به‌طور مجزا رویه‌ای مشابه دنبال می‌شود که ضروری نیست) عنوان کرد.او گفت: دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان‌بر بودن استعلامات صورت‌گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای و هر گونه اصلاح در پروانه‌های بهره‌برداری (فرآیند پیچیده و بازدارنده)، صدور پروانه بهره‌برداری بهداشتی، پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره‌کل استاندارد، به‌طور موازی) نیز در زمره مشکلات این بخش مطرح است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت استعلام از شرکت‌های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تامین نیاز صنعت (زمان‌بر بودن استعلامات صورت‌گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)، دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی وسازمان جهادکشاورزی منوط به ارائه جوازتاسیس است)، تمدید مجوزهای محیط‌زیست (عدم‌ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط‌زیست در خصوص واحدهای صنعتی به‌طوری‌که با وجود سرمایه‌گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت‌گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌شود) و عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به‌صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی را از دیگر عناوین مشکل‌دار در حوزه صدور مجوزها در بخش صنعت معرفی کرد.تشکینی مهم‌ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه معدن را شامل دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف، دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دریافت استعلام از حفاظت محیط‌زیست، عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی و عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر؛ اعلام کرد.او همچنین مهم‌ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در روند صدور مجوزهای حوزه تجارت (اصناف) را شامل عناوینی چون استعلام از شهرداری‌ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی، دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی، صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی و صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی، صدور پروانه تخصصی و فنی دانست.