انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


بنابر اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران

سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون CACCI برگزار می شود


سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه 9 آبان ماه ساعت 09:30 الی 11:15 به وقت تهران به صورت مجازی برگزار می‌شود.


سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه (CACCI) نهم آبان با موضوع “Achieving Sustainable Growth in a Tubulin and Disruptive Global Market”   ساعت 09:30 الی 11:15 به وقت تهران به صورت مجازی برگزار می‌شود.

سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه (CACCI) با موضوع “Achieving Sustainable Growth in a Tubulin and Disruptive Global Market” 9 آبان ماه ساعت 09:30 الی 11:15 به وقت تهران به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 مباحث مربوط به این کنفرانس به شرح زیر است

 How the Asian economies are being shaped by the COVID-19 containment measures and the resulting reduction in mobility, weak external demand, and disruptions in global and regional supply chains

 The emerging challenges in the global environment such as the escalating US-China trade conflict, US sanctions on certain economies, the protracted Hong Kong protest movement, security-related challenges, and natural and man-made disasters and

 How to mitigate their negative impact on the economy and on business and put them on the road to recover

چگونه اقتصاد آسیا با اقدامات مهار 19 COVID-  و در نتیجه کاهش تحرک، ضعف تقاضای خارجی و اختلالات در زنجیره‌ها‌ی عرضه جهانی و منطقه ای شکل می‌گیرد.

 چالش‌ها‌ی نوظهور در محیط جهانی مانند تشدید درگیری تجاری ایالات متحده و چین ، تحریم‌ها‌ی ایالات متحده علیه برخی از اقتصادها ، جنبش اعتراضی طولانی مدت هنگ کنگ ، چالش‌ها‌ی مربوط به امنیت و بلایای طبیعی و مصنوعی و اینکه چگونه می‌توان تأثیر منفی آنها بر اقتصاد و تجارت را کاهش داد و آنها را در مسیر بهبود قرار داد.

قرار است دیلیپ چنوی، دبیرکل فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت هند (FICCI) مدیریت پنل را به عهده داشته باشد.

 اعضای علاقه مند به شرکت در این کنفرانس، لازم است مراتب را طی ارسال یک نامه رسمی برای انعکاس به دبیرخانه کنفدراسیون از طریق نمابر 88825111 به معاونت امور بین الملل اتاق ایران اطلاع دهند.