انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


رئوس برنامه های عملیاتی معاون بازرگانی داخلی وزارتخانه صمت

یکپارچه سازی نظام تامین و توزیع


شرایط تولید و توزیع کالا در شرایط نامساعد اقتصادی کشور دستخوش امواج متلاطمی است و مهترین خواسته وزیر صمت از قبادی تلاش برای تامین به‌هنگام و مدیریت هزینه کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد بازار رقابتی است.


با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه بر صندلی خود نشست.

این در حالی است که شرایط تولید و توزیع کالا در شرایط نامساعد اقتصادی کشور دستخوش امواج متلاطمی است و مهترین خواسته وزیر صمت از قبادی تلاش برای تامین به‌هنگام و مدیریت هزینه کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد بازار رقابتی است.

در ادامه حکم رزم حسینی آمده است: تهیه برنامه های اقتضایی و تمهیدات لازم برای رویارویی با نارسایی های احتمالی عملکرد بازار، کاهش هزینه های تامین از طریق بازار آرایی و یکپارچه سازی نظام تامین و توزیع، کاهش تصدی گری های دولت در کارها و سپردن حداکثری امور به تشکل ها و اصناف و همچنین ترویج و بهره گیری از فناوری اطلاعات در نظام توزیع به منظور روان سازی و کاهش هزینه ها از رئوس برنامه های عملیاتی آن معاونت تعیین شده است.

قبادی تجربه صنعت نمایشگاهی و معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران را دارد، همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و مدیریت نمایشگاه های داخلی و خارجی این شرکت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و عضویت در هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.