انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


خریداری 70 درصد سهام تپسی توسط گلرنگ و ساختن دانشگاهنقل‌و‌انتقال اشاره‌شده که مجموعا ۶۸.۹۵ درصد از سهام تپسی را شامل می‌شد، دیروز و امروز از طریق تابلوی معاملات عمده فرابورس کشور انجام و شرکت گلرنگ با مبلغ بیش از ۲.۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۸ میلیون دلار) برنده این مزایده شناحته شد.

با این خرید از این پس هلدینگ گلرنگ مالک اصلی یکی از بزرگ‌ترین استارتاپ‌های کشور خواهد بود. این معامله بزرگ دیروز و امروز از طریق تابلوی معاملات عمده فرابورس کشور انجام شد.

 همچنین به‌قرار اخبار دریافتی، گلرنگ در یکی از دانشگاه‌های تهران در حال ساختن دانشکده اختصاصی خود است.