انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


تبریک انتصاب جناب آقای دکتر محمد صادق مفتح


بدین وسیله انتصاب ارزشمند جنابعالی را به سمت قائم مقام در امور بازرگانی در  وزارت  صنعت، معدن و تجارت ایران را از سوی خود و کلیه اعضاء هیات مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران صمیمانه تبریک عرض می نمایم و برای جنابعالی موفقیت و سلامتی از درگاه ای


جناب اقای دکتر محمد صادق مفتح 
بدین وسیله انتصاب ارزشمند جنابعالی را به سمت قائم مقام در امور بازرگانی در  وزارت  صنعت، معدن و تجارت ایران را از سوی خود و کلیه اعضاء هیات مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران صمیمانه تبریک عرض می نمایم و برای جنابعالی موفقیت و سلامتی از درگاه ایزدمنان مسئلت دارم. 
بدیهی است با توجه به سوابق ارزنده علمی و اجرائی جنابعالی و توفیقات مناسبی که از گذشته در مدیریت جنابعالی نصیب این انجمن و صنعت پخش کشور گردیده است، امیدواریم مدیریت موثر حضرتعالی در این برهه حساس، راه گشا و بهبود دهنده شرایط کسب و کار و همچنین فضای پیش روی فعالان صنعت، بخصوص صنعت پخش ایران قرار گیرد.


با تجدید احترام 
دکتر سهراب کارگر 
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران