انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه ده شرکت پخش برتر دارویی در سال 1403جلسه ده شرکت پخش برتر دارویی در سال 1403، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با حضور اعضای انجمن ده شرکت پخش برتر دارویی تهران و جناب آقای روحی دبیر انجمن ده شرکت پخش برتر دارویی برگزار گردید، که اهم موضوعات ارائه شده به شرح زیر می باشد:


1_ بررسی داروخانه های دارای چک برگشتی شرق و غرب استان تهران
2_ بررسی داروخانه های بدحساب و مشکل دار شرق و غرب استان تهران
3_ بحث پیرامون داروخانه ها با خریدهای سنگین و مشکوک
4_ پیگیری جدی تر داروخانه های بدحساب و مشکل دار و توافق شرکت های پخش دارو در جهت بلاک کردن داروخانه هایی که به صورت مشترک در شرکت های پخش دارو بدحساب می باشند.
5_ تصمیم گیری در رابطه با داروخانه های زنجیره ای