انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


مصوبات کارگروه رصد کالای کشور در خصوص حداقل درصد شفافیت لایه های مختلف زنجیره تامین کالا