انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


قائم مقام وزیر در امور بازرگانی: عدم نیاز شرکت های پخش به دریافت مجوز صنفی


آقای مفتح، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی تاکید کردند بنا به مفاد موجود در اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ...