انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


با حضور هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای عضو برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوممجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران صبح روز ۱۹ تیر ماه در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با حضور هیات مدیره و نمایندگانی از شرکت های عضو انجمن برگزار شد.


دستور جلسه مجمع تغییر و تصویب نام انجمن شرکت های صنعت پخش ایران به انجمن ملی صنعت پخش ایران و همچنین اصلاح و تصویب اساسنامه پیشنهادی انجمن بود که با قرائت مهندس شیروانی دبیرکل انجمن به سمع و نظر اعضای انجمن رسید.
در این جلسه دکتر سهراب کارگر به عنوان رئیس هیات مدیره و رئیس جلسه، مهندس تقی پوریان عضو هیئت مدیره و ناظر اول، مهندس همتی نژاد ناظر دوم و مهندس شریف به عنوان منشی در جلسه حضور داشتند.
با نظر موافق اکثریت اعضا هر دو موضوع دستور جلسه به تصویب رسید.