انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه مشترک با انجمن صنایع شوینده برگزار شدجلسه مشترک انجمن ملی صنعت پخش ایران و انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران  با موضوع تکلیف سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان در خصوص میزان قابل قبول موجودی انبار شرکتهای تولیدی و پخش "پودر شست و شو" دیروز (2 آذر) در سالن اجتماعات انجمن ملی صنعت پخش ایران برگزار شد.
در این دیدار مهندس خدایی نایب رئیس انجمن ملی صنعت پخش ، مهندس یوسفی، مهندس شیروانی دبیرکل انجمن و مهندس گودرزی مدیر فناوری اطلاعات انجمن میزبان هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی بودند.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق و محاسبات علمی و تجربی درباره مبنای محاسبه موجودی انبار قابل قبول برای شرکتهای تولیدی و شرکتهای پخش تصمیم گیری شد.