انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


سیستم توزیع روغن و مرغ سنتی و فله و غیر نظام مند است


سهراب کارگر ، رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران گفت: برخی از افراد، وضعیت کنونی بازار را متوجه سیستم توزیع کشور می دانند ، اما باید آدرس را در جای دیگری جست و جو کنند...


سهراب کارگر ، رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران:

سیستم توزیع روغن و مرغ سنتی و فله و غیر نظام مند است

 

سهراب کارگر ، رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران گفت: برخی از افراد، وضعیت کنونی بازار را متوجه سیستم توزیع کشور می دانند ، اما باید آدرس را در جای دیگری جست و جو کنند.

رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران گفت: وضع کنونی بازار دارای شرایط مناسب  نیست . در حال حاضر مردم گرفتار وضعیت نامناسب تولید و عرضه  کالاهای اساسی همچون مرغ ، گوشت و تخم مرغ هستند. برخی از مسئولان ، کارشناسان انگشت های اتهام را به سوی سیستم توزیع کشور نشانه می روند ، اما باید آدرس صحیح را در جای دیگری جست و جو کنند.

کارگر افزود:  دلیل نامناسب بودن عرضه کالاهایی همچون مرغ ، گوشت و تخم مرغ که از کالاهای اساسی و روزانه مردم محسوب می شوند، روش عرضه و توزیع و  فروش سنتی و فله ای این کالاها می باشد .زیرا توزیع آنها از طریق شرکت های نظام مند و مدرن پخش انجام نمی شود و همین موضوع باعث می گردد تا بسیاری از چالش ها در این دسته از کالاهای اساسی به وجود بیایند. این موضوع باعث شده است تا میزان نیاز بازار ، میزان فروش و آمار و اطلاعات این قبیل کالاهای اساسی به صورت دقیق در دسترس متولیان امر نباشد در صورتیکه در ارتباط با کالاهای که توسط اعضا ء این انجمن توزیع میگردد فرایند اجرائی انان بسیار متفاون می باشد .

وی با اظهار اینکه سامانه هایی همچون سامانه جامع تجارت ، سامانه مدیریت توزیع کالا ، سامانه رصد کالا ، سامانه جامع انبار ها جهت تسهیل و شفاف سازی نظام توزیع به وجود آمده اند ، ادامه داد: هر کالایی که در این سامانه ها قابل رصد و پیگیری است از درصد های شفافیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه سود و منفعت شرکت های پخش ، در فروش و عرضه سریع کالاهای خود می باشد واعلام داشته اند که  اساسا به توجه به ماهیت اجرائی فرایند ها توزیع و نحوه ارتباط شرکتها با تامین کنندگان و مراکز نظارتی اساسا  نگهداشت و انبار کالاها برای انان نه مقدور و نه دارای جذابیت می باشد ،

 سهراب کارگرتاکید کرد: با توجه به هزینه های سرسام آور شرکت های پخش از جمله هزینه های ناوگان ، نیروی انسانی پر شمار و اجاره ، سوخت و غیره گردش نقدینگی  روزانه ای در شرکت های پخش بسیار حیاتی و مهم می باشد

رییس هیات مدیره انجمن ملی پخش ایران اظهار کرد : در نتیجه شرکت های پخش به دنبال آن هستند تا هر کالایی که از سمت تامین کنندگان و تولید کنندگان دریافت می کنند در کمترین زمان وارد چرخه عرضه نماید. این موضوع فقط در مورد کالاهای فوق صدق نمیکند و شرکت های پخش همواره تلاش می کنند تا تمامی کالاهای اساسی همچون روغن نیز با کمترین وقفه از تولید کنندگان و تامین کنندگان به دست فروشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی برسانند و همینجا اعلام می کنم شرکت های پخش توان توزیع حتی 3 برابر ظرفیت تولید امروز روغن کشور را نیز دارد

وی در پایان در خصوص کالای روغن نیز اضافه کرد: گلوگاه اصلی مشکلات اجرائی ایجاد شده در تامین  و توزیع کالاهای اساسی جاری را میتواند در ،عدم تعیین و مشخص نبودن متولی اصلی این کالا ، عدم اشنائی و شناخت مناسب متولیان دوایر دولتی و نظارتی از فرایند گردش امور پخش و توزیع محصولات ، وجود کانالهای متعدد و با سلایق گوناگون نظارتی ، عدم توجه به منافع و محدودیتهای عوامل اجرائی چرخه عرضه محصولات و در نهایت تائید دستوری اجرای امور بجای بررسی گلوگاههای اجرائی جستجو کرد

در پایان ایشان اضافه نمودند ،البته در دوایر دولتی و نظارتی سازمان صمت و متولیان اجرائی این وزارتخانه به مراتب بیش از سایر دوایر این انجمن و اعضاء ان را جهت رفع مشکلات یاری نمودند. لیکن اعضا ء انجمن صنعت پخش با وجود تمام مشکل همانند گذشته در کنار دولت جهت همکاری و گذشت از این چالش حضور فعال خواهد داشت .