انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


انتشار کتاب برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیرانتفاعی


 تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد چه در بخش تولید و خدمات و چه در حوزه های اجتماعی فعالیت کنند، همیشه با چالش فقدان برنامه ریزی راهبردی رو به رو هستند. در بهار سال جاری کتابی به بازار نشر آمده است که به این دغدغه همیشگی تشکل ها پایان می دهد...


درسنامه ای برای برنامه ریزی راهبردی موثر در سازمان های غیردولتی

انتشار کتاب برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیرانتفاعی

 

 تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد چه در بخش تولید و خدمات و چه در حوزه های اجتماعی فعالیت کنند، همیشه با چالش فقدان برنامه ریزی راهبردی رو به رو هستند. در بهار سال جاری کتابی به بازار نشر آمده است که به این دغدغه همیشگی تشکل ها پایان می دهد.

«برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیرانتفاعی» نوشته دو استراتژیست، یعنی، مایکل آلیسون و جود کِی است که سالیان سال در حوزه مشاوره و برنامه ریزی تشکل های مردم نهاد فعالیت داشته و این کتاب را طی دفعات مختلف، با اضافات جدید به رشته تحریر در آورده اند. ویراست سوم این اثر با ترجمه کتایون مصری و محسن ایلچی، در 326 صفحه، با هدف آشنائی فعالان، مدیران و کارکنان تشکل های غیر دولتی منتشر شد است.

این اثر با زبانی بسیار ساده در قالب درس واره نوشته شده و همانند کارگاهی آموزشی به مدیران و مشاوران حوزه طراحی استراتژی یادآوری می کند که برای داشتن یک برنامه خوب از شناخت محیط تا رهبری سازمانی تشکل های غیر دولتی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند.

کتاب «برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیرانتفاعی» در بهار سال 1401، به سفارش انجمن احیای ارزشها و حمایت جدی موسسه خیریه نیکان جمشید تهران و پیگیری شبکه ملی (موسسات نیکوکاری و خیریه) آماده چاپ شده و از سوی انتشارات دستان(66954800-021) منتشر شده است تا به شکلی کاربردی و کارگاهی، بتواند نقش موثری در برنامه ریزی راهبردی سازمان های غیردولتی داشته باشد.