انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


بررسی مشکلات ترافیکی خودروهای پخش با حضور متولیان امر


مقرر شد طرحی به منظور ساماندهی تحویل کالا به مشتری توسط ماشین های پخش از سوی انجمن ارائه و در کار گروهی با حضور متولیان امر در شهرداری و سایر سازمانهای درگیر ارائه گردد که در این بخش جناب آقای شیروانی پیشنهاد دادند که طرح مذکور به صورت دقیق در...


دومین جلسه از سلسله جلسات مدیران انجمن شرکت های صنعت پخش ایران با مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک بار و کالا در محل دفتر آقای مهندس اسماعیل بگی سرپرست معاونت بار و کالا و با حضور همکاران ایشان برگزار گردید در این جلسه آقایان مهندس تقی پوریان(عضو محترم هیات مدیره انجمن , رییس کمیته لجستیک)، مهندس شیروانی(دبیرکل انجمن)، مهندس بدری(دبیر کمیته لجستیک) و مهندس گودرزی(مدیر فناوری اطلاعات) به نمایندگی از انجمن حضور داشتند.

جلسه ابتدا با بررسی پیشنهادات مطرح شده در جلسه قبل به شرح ذیل توسط مهندس اسماعیل بگی آغاز شد:

  • ایجاد کارگروهی با حضور متولیان امر جهت بررسی مشکلات ترافیکی و نحوه تعامل صنعت پخش با شهرداری
  • بررسی ایجاد فضایی برای توقف خودروهای پخش ججهت تخلیه بار و ارائه به مشتری
  • مطالعه وضعیت پخش در سطح شهر توسط کارشناسان شهرداری و تعامل با انجمن به منظور بررسی دقیق و علمی آن

در ادامه آقای مهندس تقی پوریان توضیحات مبسوطی در خصوص سبد کالاهای شرکت های زیر مجموعه پخش و نحوه و زمان توزیع کالاها ارائه دادند، وی با اشاره به تفاوت نحوه و زمان توزیع کالاهای غذایی، دارویی، لبنیات و … توجه مسئولین امر را به نیاز به ارائه راه حل های ترکیبی و متفاوت برای هر حوزه جلب کرده و خاطرنشان کردند که انجمن آمادگی پذیرایی از مسئولین در واحد های تولیدی و توزیعی به منظور شناخت بهتر فرآیندها را دارد و همچنین ارائه اطلاعات در قالب گزارشات متنوع از زمان پیک توزیع، تحویل کالا به مشتری، مناطق با بیشترین مشتری و … را به مدیران شهرداری به منظور گرفتن تصمیمات بهتر در این حوزه.

در بخش دیگری از جلسه مقرر شد طرحی به منظور ساماندهی تحویل کالا به مشتری توسط ماشین های پخش از سوی انجمن ارائه و در کار گروهی با حضور متولیان امر در شهرداری و سایر سازمانهای درگیر ارائه گردد که در این بخش جناب آقای شیروانی پیشنهاد دادند که طرح مذکور به صورت دقیق در کار گروه های تخصصی ابتدا مورد بررسی قرار گیرد و سپس در چند منطقه با شرایط متفاوت جهت بررسی نقاط ضعف و قوت طرح به صورت پایلوت اجرا گردد.

در خاتمه مواردی که باید تا جلسه بعد اجرایی گردد به شرح ذیل تعیین گردید:

  • ارائه طرحی عملیاتی برای حرکت ماشین های پخش و تخلیه کالا به منظور تحویل به مشتری از سوی انجمن جهت بررسی تخصصی در کار گروه مشترک انجمن و سازمان حمل و نقل ترافیک بار و کالا
  • ارائه گزارشی از ساعات توزیع و رفتار مشتریان برای دریافت کالا به شهرداری
  • ·         بررسی امکان ایجاد ارتباط وب سرویس بین سامانه انجمن و سامانه های شهرداری جهت جلوگیری از درج اطلاعات تکراری و بهره گیری از اطلاعات جهت تسهیل حرکت ماشین های پخش در سطح شهر