انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401


اولین جلسه کمیته مالی در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای رزمگیر برگزارگردید.


این جلسه با حضور 35 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به انتخاب دبیر کمیته مالی ، گپ و گفت پیرامون سرفصل های جدید و برنامه های کمیته و دغدغه های شرکت های پخش در این حیطه، پرداخته شد. اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:


🔸‌آقای عالی زاده از شرکت پخش راسن درمان ، با اکثریت آرا به عنوان دبیر کمیته مالی انتخاب شدند. 
🔸 حذف دستگاه های پز و استفاده از دستگاه های PDA 
🔸 تمرکز مکانیزه وجوه
🔸 حذف بازاریاب ها و نصب app سفارش گیری برای مشتریان
🔸 ارسال فاکتور مجازی به جای فاکتور واقعی
🔸مکانیزه نمودن عملیات تنخواه داری و تنخواه گردانی

از جمله برنامه های بیان شده در جلسه کمیته، عبارت است از:
🔸معرفی نمودن اپلیکیشن های مناسب همراه با فیلم آموزشی جهت سفارش گیری 
🔸گپ و گفت پیرامون اصلاح قانون اجباری شدن وجود کد نقش برای همه ی مشتری ها


روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران