انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اولین جلسه کمیته تحقیق و توسعه در سال 1401


اولین جلسه کمیته تحقیق و توسعه در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر مرادی برگزار گردید.


این جلسه با حضور 20 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به انتخاب دبیر کمیته تحقیق و توسعه و گپ و گفت پیرامون سرفصل های جدید و برنامه های کمیته و دغدغه های شرکت های پخش در این حیطه، پرداخته شد. 
اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
1_ آقای مهندس مروج، از شرکت پخش ممتاز با اکثریت آرا به عنوان دبیر کمیته تحقیق و توسعه انتخاب شدند.
2_ عدم وجود فرآیند R@D در صنعت پخش
3_ نگاه به کل کسب و کار به جای نگاه جزیره ای و حوزه به حوزه 
4_ عدم رشد مطابق پارادایم، عدم بهبود و توسعه، نقش کمرنگ تکنولوژی 
5_ کمبود افراد متخصص با دانش کافی در زمینه R@D


از جمله راه حل های بیان شده در جلسه کمیته، عبارت است از:
_ ایجاد زیرساخت های تکنولوژیک به جای زیرساخت های فیزیکی
_  تبدیل ویزیت حضوری به ویزیت آنلاین و ایجاد فروشگاه های آنلاین
_ ایجاد تفاهم نامه بین انجمن و دانشگاه تهران، جهت آموزش دانش آموختگان حوزه R@D برای ورود به صنعت پخش
و در پایان مقرر شد چند سر فصل حائز اهمیت، در کمیته تحقیق و توسعه معین گردد و با ایجاد کارگروه بتوان به پیشبرد اهداف معین کمک نمود.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران