انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


دیدار دکتر پاداش معاون محترم اقتصادی، معاون اول رییس جمهور، با اعضای هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران


عصر روز دوشنبه 28 شهریور 1401، دکتر پاداش معاون محترم اقتصادی معاون اول رییس جمهور میزبان اعضای هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران بودند.


در این نشست صمیمی موضوعات مهم و مشکلات پیرامون صنعت پخش به اطلاع ایشان رسانده شد.
مهمترین موضوعاتی که با ایشان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد به شرح زیر می باشد:
🔹 تبیین جایگاه صنعت پخش در قالب ارایه لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی که ایشان قول مساعدت حداکثری را دادند.
🔹مشکل سوخت خودروهای صنعت پخش که ایشان قول مساعدت حداکثری را دادند و مقرر گردید از کانال شخص ایشان موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.
🔹 صدور بارنامه توسط شرکت های پخش برای کالاهای خود
🔹حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار و قرارگاه مربوطه
🔹جرایم سنگین شرکتها بابت روغن خوراکی و اعداد غیر متعارف در سامانه جامع تجارت


روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران