انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


پرداخت بدون تاخیر مطالبات داروخانه های طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی در قالب طرح دارویار


مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت بدون تاخیر مطالبات داروخانه های طرف قرار داد این سازمان در قالب طرح دارویار خبر داد.


سازمان تامین‌اجتماعی : مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت بدون تاخیر مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد این سازمان در قالب طرح دارویار و همکاری جدی و موثر سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای این طرح خبر داد و گفت: تامین ‌اجتماعی ماهیانه حدود ۱۱۰۰میلیارد تومان به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت می‌کند. 
شهرام غفاری با رد برخی ادعاهای مطرح‌شده ازجمله نامه انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور با ادعای تاخیر یا تعلل بیمه‌های پایه در اجرای این طرح گفت: مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی بدون تاخیر درحال پرداخت است. کلیه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی تا تیرماه پرداخت شده و مطالبات مردادماه نیز از هفته آینده پرداخت می‌شود. 
وی افزود: بیش از ۱۲هزار داروخانه مستقل در سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی هستند. در اکثر استان‌ها مطالبات تیرماه به صورت کامل و در برخی استان‌ها از جمله در استان تهران، به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و تنها بخش اندکی از مطالبات باقی مانده است. تنها مطالبه داروخانه‌ها از سازمان تامین‌اجتماعی مربوط به ماه مرداد است که مطابق روال از هفته آینده پرداخت می‌شود.
 غفاری ادامه داد: روال جاری پرداختی‌های تامین‌اجتماعی این گونه است که مستمری بازنشستگان از بیستم تا سی‌ام هر ماه پرداخت می‌شود و بعد از آن مطالبات مراکز درمانی از جمله مطالبات داروخانه‌ها پرداخت می‌شود. مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی گفت: با الکترونیک شدن نسخ که امروز حدود ۹۵درصد نسخ الکترونیک هستند، می‌توانیم با سرعت بیشتری پرداخت‌ها را انجام دهیم.


روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران