انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


دومین جلسه ی کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401


دومین جلسه کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401، در محل سالن جلسات شرکت قاسم ایران با ریاست جناب آقای خزرائی برگزار گردید.


این جلسه با حضور ۳۰ شرکت پخش تشکیل شد.

اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

🔹رتبه بندی شرکت های پخش بر اساس شاخص ها و معیار های مشخص
شاخص های پیشنهادی:
🔸استفاده از سامانه جامع تجارت از طریق اطلاعاتی که شرکت ها برای این سامانه ارسال می کنند.
🔸رتبه بندی از طریق حوزه های مانند مساحت انبارها، تعداد شعب، شاخص های لجستیک و حجم عملیات شرکت ها 
🔹هدف از این رتبه بندی مشخص شدن عیار شرکت های پخش برای تامین کننده های کالا می باشد.
🔹شاخص های غیر قابل اندازه گیری را می توان از طریق ممیزی کردن استخراج کرد.
همچنین از دیگر برنامه های بیان شده در این جلسه، حل مشکلات شرکت های دارویی در رابطه با تکمیل زنجیره ی تامین طی برگزاری جلساتی از طریق انجمن ملی صنعت پخش با سازمان غذا و دارو می باشد.
همچنین مقرر گردید؛ شاخص هایی که از نظر اعضا در رتبه بندی شرکت های پخش حائز اهمیت است به دبیر خانه ی انجمن ارائه گردد.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران