انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


حذف ارز دارو، صادرات را تقویت می کند


معاون وزیر صمت گفت: توجه ویژه‌ای به صادرات دارو داریم که حالا با حذف ارز دارو، بدون دغدغه دارویی‌ها هم می‌توانند به فکر بازارهای صادراتی باشند.


محمدمهدی برادران اظهار کرد: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد ۵.۱ درصدی داشته است، ضمن اینکه رشد شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه ۶.۷ درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: تولید انبوه تولیدکنندگان در چند ماهه اخیر در بازارهای داخلی ملموس است و حتی در بازارهای صادراتی هم نمود پیدا خواهد کرد.

برادران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی در صنایع غذایی از جمله رانت ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان هم اذعان داشتند باید حذف شود حالا که این ارز حذف شده صنایع غذایی می‌توانند با واردات گندم، بازار رقابتی خود را نگه دارند.

وی با اشاره به حذف ارز دارو گفت: توجه ویژه‌ای به صادرات دارو داریم که نیاز بود تا تعاملاتی با تولیدکنندگان داشته باشیم حالا با حذف ارز دارو، بدون دغدغه دارویی‌ها هم می‌توانند به فکر بازارهای صادراتی باشند./مهر

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران