انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


سومین جلسه کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401، در محل سالن جلسات شرکت قاسم ایران با ریاست جناب آقای خزرائی برگزارگردید.


این جلسه با حضور 45 شرکت پخش تشکیل شد.


اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
🔹دمو شرکت سامیان سافت (ارائه دهنده پلت فرم های توسعه نرم افزار و راهکارهای نرم افزاری مدیریت منابع انسانی) 
موارد بیان شده:
🔸معرفی محصولاتی مانند: Master Studio, iMaster, MasterWMS, SelinMarket  و ... .
🔸بیان مزایای استفاده از SPL ها از جمله: بهبود بهره وری از سیستم ها، افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها، کاهش نیاز به نیروی متخصص و نیروی کارگران، کاهش وابستگی به شرکت های ارائه دهنده نرم افزارها و ... .
🔸معرفی ساختار شرکت، چارت سازمانی، شعبه ها، نیروهای انسانی و ... . 
 
🔹دمو استارتاپ اپلیکیشن پخش یاب
معرفی اپلیکیشن پخش یاب و معرفی بخش های مختلف این اپلیکیشن. درواقع این اپلیکیشن ترکیبی از اینستاگرام و واتساب می باشد که به طور اختصاصی برای شرکت های پخش و مشتریان طراحی شده است.
هدف این اپلییشن آن است، بجای این که شرکت های پخش به دنبال افراد برای فروش باشند، مشتریان شرکت های پخش مورد نظر را پیدا کنند و اولین گام را بردارند.  
همچنین مقرر گردید؛ شاخص هایی که از نظر اعضا در رتبه بندی شرکت های پخش حائز اهمیت است به صورت مکتوب به دبیر خانه ی انجمن به آدرس ایمیل info@apir.ir ارسال گردد.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران