انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401


اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای خدایی برگزارگردید


این جلسه با حضور 15 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به گپ و گفت پیرامون سرفصل های جدید و برنامه های کمیته و دغدغه های شرکت های پخش در این حیطه، پرداخته شد. اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. بیان مسائل و مشکلات مربوط به طلب های معوقه شرکت های پخش از فروشگاه های زنجیره ای
  2. تعیین گروه های کالایی و لیدر کالاهای متفاوت جهت تصمیم گیری اصولی در رابطه با مسائل مربوط به فروشگاه های زنجیره ای
  3.  تعیین اهداف کمیته از جمله بررسی و حل اختلافات بین شرکت های پخش، بخش های تولیدی و شرکت های پخش، درگیری های کارگری، کارفرمایی و ...
  4.  تهیه آئین نامه حل اختلاف و داوری با تعیین ذی نفعان

        در پایان مقرر گردید؛ اعضای کمیته موارد پیشنهادی خود را جهت تهیه آئین نامه حل اختلاف و داوری به انجمن ملی صنعت پخش            ارسال نمایند.

         روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران