انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


دومین کمیته محصولات سلامت محور


دومین کمیته محصولات سلامت محور به ریاست دکتر کمالی و اعضای محترم هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش برگزار گردید.


این جلسه که با حضور ۱۵ شرکت پخش تشکیل شد مطابق دستور جلسه به بررسی مطالبات دولتی و دانشگاهی و همچنین تامین سرمایه در گردش شرکت های دارویی پرداخته شد.
با توجه به عدم پرداخت مطالبات از سوی نهاد دولتی و دانشگاهی تامین اقلام دارویی از طریق شرکت های دارویی ،توزیع کننده و داروخانه ها با مشکل مواجه شده است.
بنابراین از راهکارهای پیشنهادی در این جلسه 
🔹اصلاح قیمت ها
🔹وصول طلب های دولتی
🔹تهیه اوراق گام برای شرکت های توزیع کننده 
🔹همچنین مذاکرات انجمن ملی صنعت پخش با ریاست محترم سازمان‌غذا و دارو در خصوص اصلاح مارژین ، ممنوعیت نقد فروشی و..
🔹مذاکرات انجمن ملی صنعت پخش با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان
از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این جلسه بود.
روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران