انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


چرایی کمبود اسپری های تنفسی


مشاور رسانهای سازمان غذا و دارو با اشاره به چرایی کمبود اسپری های تنفسی، آخرین وضعیت بازار دارویی کشور را تشریح کرد.


سجاد اسماعیلی مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا ودارو در گفتگو با ایلنا گفت: افزایش قیمتی که درکمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو صورت می گیرد بر اساس مستنداتی است که شرکت دارویی ارائه می دهد که در آن اثبات کرده قیمت تولید نهایی با قیمت کنونی دارو همخوانی نداشته و اعمال قیمتی که بر روی دارو درج شده، کمتراز قیمت تمام شده دارواست. سازمان غذا و دارو بر اساس بررسی مستندات یک قیمت مورد توافق را در کمیسیون قیمت گذاری مطرح کرده و اعضای کمیسیون این قیمت جدید دارورا تصویب می کند.
اسماعیلی تأکید کرد: خط قرمز سازمان غذا ودارو افزایش پرداختی از جیب مردم است که با وجودقیمت گذاری جدید و افزایش قیمت برخی از داروهاتغییری در پرداخت از جیب مردم رخ نخواهد داد.چنانچه قیمت دارو افزایش پیدا کند این افزایش برای مردم نبوده و چنانچه آنها با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کنندافزایش قیمتی را متحمل نخواهندشدو باهمان قیمت قبل دارو را دریافت می کنند.
داروهای اخیر که اسامی آنها منتشر شد، بیشتر درحوزه آنتی بیوتیکها و مسکن ها بودند این داروها با توجه به روز رسانی که در سایت شرکتهای بیمه شده، هزینه جدیدی برای بیمار دارای نسخه در پی نخواهند داشت.

اسماعیلی همچنین در مورد کمبود اسپری ها وکورتن های تنفسی نیز اظهار کرد: اسپری های تنفسی باتوجه به اینکه فرمولاسیون های متفاوتی دارند بر همین اساس در دستهای متعدد قرار می گیرند،اسپری‌های کورتنی نیز با توجه به اثری که بروضعیت تنفسی بیمار می گذارند نیز متعدد هستند. 
از ۴۵ روز قبل مادر حوزه اسپری های تنفسی به ویژه سالبوتامول دچارمشکل شدیم و در برخی اسپری های کورتنی تکی مانندفلوتیکازون مشکل داشتیم اما در اسپری های ترکیبی مانندسالبوتامول_ فلوتیکازون هیچ مشکلی نداشته ونداریم.موضوع واردات را در دستور کار قرار داده ایم تا اگربازار دارویی نتوانست با تولید داخل اشباع شود و ازطریق واردات این کار انجام می شود. گزارشی که از داروخانه می رسد این است که کمبودی در حوزه سالبوتامول نداریم و بیشتر فلوتیکازول است که دچار کمبود است که برنامه واردات آن از سی روز قبل گذاشته شده و به صورت مستمر در حال واردات است و امیدواریم تا یک هفته آینده اشباع اینها در بازار محقق شود./ابرار

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران