انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


فراخوان مقاله


انجمن ملی صنعت پخش ایران در نظر دارد، با توجه به برگزاری پنجمین نمایشگاه وکنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با موضوع، تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش، نسبت به جمع آوری مقالات برگزیده اقدام نماید.