انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


انتصاب قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی


وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی، «سید‌مهدی نیازی» معاون هماهنگی و امور کسب و کار این وزارتخانه را به عنوان قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب کرد.


در حکم «سید‌رضا فاطمی‌‌‌امین» آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب می‌‌‌شوید. انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی، در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.
پیش از این «محمد‌صادق مفتح»‌‌‌ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی وزارتخانه را بر عهده داشت.
روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران