انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401


سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401 در سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش با ریاست جناب آقای جعفر نژاد برگزار شد.


این جلسه که با حضور 15 شرکت پخش تشکیل شد، به موضوع  برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش که در اردیبهشت ماه سال 1402 در جزیره ی کیش برگزار می گردد، پرداخته شد.
در این جلسه جناب آقای شیروانی دبیر کل انجمن صنعت پخش و جناب آقای جعفر نژاد، توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری این رویداد، بیان نمودند.
سپس میهمانان حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد به سمع و نظر جمع رساندند.
در این جلسه مقرر گردید، با بازدید از وب سایت تخصصی این رویداد و ارائه نظرات و حمایت های شرکت های پخش، انجمن ملی صنعت پخش را در این رویداد، یاری نمایند.
روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران