انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


ساکنان جدید ساختمان وزرانتایج دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشخص شد؛ رای‌گیری برای این انتخابات از ساعت ۹ صبح روز شنبه، بیستم اسفند ماه آغاز شد و در ماراتنی ۱۱ ساعته در ساعت ۸ شب به پایان رسید. بیش از ۲۲۰۰ نفر در رای‌گیری شرکت کردند که نتیجه آن پیروزی لیست ائتلاف برای فردا شد. از میان بیش از ۱۸۰ کاندیدای انتخابات اتاق تهران که برای ۴۰ کرسی رقابت کردند هر ۴۰ نفر لیست این ائتلاف برگزیده شدند و برای ۴ سال به ساختمان وزرا راه یافتند.

انتخابات اتاق بازرگانی تهران در ماراتنی نفس‌گیر به سرانجام رسید انتخاباتی که مسیری پر پیچ و خم پیمود  و در نهایت به پیروزی قاطع جریان حاکم بر اتاق ختم شد و هر ۴۰ کرسی ساختمان وزرا برای دومین بار به ائتلاف برای فردا رسید. دستاورد این انتخابات که با تشکیل جبهه واحد اپوزیسیون تحت عنوان اتاق شفاف، دو گانه‌ای مشابه انتخابات سراسری کشوری ساخته شد، حضور بیش از انتظار شرکت کنندگان و پرشور شدن انتخابات بود. اما بار دیگر اتاق در اختیار جریان حاکم قرار گرفت و اتحاد اپوزیسیون نیز کارگر نیافتاد. روز گذشته فعالان اقتصادی در سراسر کشور پای صندوق‌های رای رفتند تا برای چهارسال نمایندگان خود را راهی پارلمان اقتصاد کنند،