انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


گزارش اولین کمیته حقوقی سال 99


نخستین جلسه کمیته توسعه و سرمایه انسانی در تاریخ 4 خرداد سال جاری در محل سالن جلسه انجمن صنعت پخش ایران برگزار شد.


نخستین جلسه کمیته توسعه و سرمایه انسانی در تاریخ 4 خرداد سال جاری در محل سالن جلسه انجمن صنعت پخش ایران برگزار شد.

در این جلسه ابتدا رئیس کمیته حقوقی، مهندس فتاحییان پس از بیان دستورجلسه و توضیحات لازم در خصوص لزوم اجرای صحیح اقدامات و ایجاد بسترهای لازم برای مواجه شرکت‌ها با بیماری کووید 19 را ارایه نمود.

 در ادامه مدیر HSE شرکت طلوع پخش آفتاب به عنوان اولین سخنران، توضیحات کاملی از اقدامات آن شرکت جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا را در قالب پاورپوینت تشریح کرد.

در ارائه دوم خانم ضیائی مدیر منابع انسانی شرکت پوراطب به ارائه اقدامات آن شرکت پرداخته و در بخش دوم مدیر منابع انسانی شرکت پوراپخش نیز توضیحات بیشتری در خصوص اقدامات اجرایی آن شرکت جهت مقابله با بیماری کرونا ارائه کرد.

در ادامه جلسه برخی اعضا به بیان نظرات خود پرداخته و دستورالعمل مقابله با کرونا که توسط انجمن تهیه شده بود توسط مهندس احمد دبیر کمیته توضیح داده شد.

ایشان مهمترین چالش شرکت‌های پخش در ابتدای همه گیری این بیماری را تامین اقلام بهداشتی مانند دستکش و ماسک و... اعلام کرد و گفت: از دیگر چالش‌های موجود، ایجاد حس همدلی در میان کارکنان جهت حفظ آرامش در مواجه با بیماری کووید 19 بوده است.

وی افزود: برخورد منطقی و دوستانه با افرادی که علائم بیماری را دارند موجب می گردد تا آنها حس بهتری از محیط کاری خود بگیرند و بدانند که تا چه حد برای سازمان و همکاران خود مهم هستند. 

در انتهای جلسه مقرر گردید موارد زیر به عنوان دستور جلسه آتی قرار گیرد .

  1. مبحث تاب آوری به عنوان یک مکانیزم مناسب جهت افزایش پذیرش و درک واقعیت دنیایی با کرونا در دستور کار قرار گیرد و همچنین از شرکت‌هایی که در این زمینه کارهایی انجام داده اند دعوت به انتقال تجربیات شود .
  2. مبحث نگهداشت کارکنان که از سوی اعضاء محترم مطرح گردید بررسی و در صورت امکان برنامه ایی در قالب آموزش در نظر گرفته شود.